مدیران گروه ساختمانی آوا

مهندس ایمان عجمی

مدیر عامل گروه آوا

مهندس مجید شفیعی

مدیرعامل شرکت آوا سازه

مهندس بهمن گارد

مدیرعامل شرکت آوا فراز

مهندس حميدرضا ابراهيمی

معاون فنی گروه آوا 

مدیر عامل شرکت آوا تِک

مهندس محمد پارسا

معاون اجرائی گروه آوا

محمدجواد عظيمی

مدیرعامل شرکت آوا آوَند

چکیده پروژه‌های شاخص

اتی سنتر 1
آوا سازه - اتی سنتر 1
پروژه 208 واحدی بهارستان
آوا سازه
پروژه باشگاه ساحلی
آوا سازه
پروژه رزلند
آوا سازه
اتی سنتر 1
آوا سازه - اتی سنتر 1
پروژه 208 واحدی بهارستان
آوا سازه
پروژه باشگاه ساحلی
آوا سازه
پروژه رزلند
آوا سازه
0
تعداد پروژ‌های درحال اجرا
0
پروژه‌های در حال اجرا بر حسب متر مربع
0
تعداد پروژه‌های تکمیل شده
0
پروژه‌های تکمیل شده بر حسب متر مربع

تهران

شهرک غرب – بلوار فرحزادی – روبروی مجتمع میلاد نور – ساختمان ستین سنتر – طبقه 4 – واحد 22

 021-86129008

اصفهان

خیابان اشرفی اصفهانی – کوچه 5/1 – ساختمان آوا – واحد 2

 031-33396479